In 2030 moet de stikstofneerslag in de helft van de speciale natuurgebieden onder de kritische grens liggen, wil het kabinet. Boven die grens heeft de neerslag van stikstof negatieve effecten op de gevoelige natuur. De komende tien jaar investeert het kabinet miljarden in het herstel van deze natuurgebieden. Daarnaast wordt 2 miljard euro gestoken in maatregelen om stikstofuitstoot door landbouw, en door verkeer en industrie terug te dringen.

“De focus ligt nu logischerwijs op de zorg voor de gevolgen van de coronabesmettingen”, zegt landbouwminister Carola Schouten. Maar problemen met vergunningen wegens de strenge stikstofregels mogen economisch herstel na de crisis niet in de weg zitten, aldus de bewindsvrouw.

Daarom steekt het kabinet flinke bedragen in herstelmaatregelen, maar ook maatregelen om de uitstoot van stikstof door vervuilende sectoren te verminderen. De landbouw moet deels verduurzamen, door bijvoorbeeld innovaties in stallen. Er wordt geld vrij gemaakt voor het opkopen van boerenbedrijven.

Ook de energiesector moet werken aan technologieën die minder koolstofdioxide (CO2) én stikstof uitstoten. Er moeten groenere mobiele werktuigen komen voor de bouw en voor de scheep- en luchtvaart en het wegverkeer komen subsidies.

Om de uitstoot in zeker de helft van het oppervlakte van de gevoelige natuurgebieden onder die grens te krijgen, moet de stikstofneerslag met zo’n 255 mol per hectare omlaag in 2030.