Boeren die buiten hun schuld geen vergunning hebben (zogenoemde PAS-melders) krijgen prioriteit bij het aanwijzen van stikstofruimte. Dat gaat ten koste van woningbouw- en infrastructuurprojecten.

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) schrijft aan de Tweede Kamer dat hierover in het kabinet nieuwe afspraken zijn gemaakt. Het is de verwachting dat vanaf oktober meer PAS-meldingen gelegaliseerd kunnen worden.

Behalve voor de PAS-melders (bijna 2500) is ook besloten stikstofruimte te reserveren voor de “meest concrete woningbouwprojecten waarvoor binnen een jaar een vergunningaanvraag wordt gedaan”, aldus Van der Wal. Resterende stikstofruimte is dan beschikbaar voor wegenprojecten.

Het gaat om stikstofruimte die vrijkomt door de sanering van varkenshouderijen. In eerste instantie zou die ruimte gaan naar woningbouwprojecten en enkele grote wegenprojecten. Overgebleven ruimte zou voor PAS-melders zijn.

Ook bij stikstofruimte die vrijkomt door het uitkopen van zogenoemde piekbelasters (bedrijven waarvan de stikstofuitstoot veel schade toebrengt aan kwetsbare natuurgebieden) krijgen PAS-melders prioriteit.