Woningbouwprojecten dreigen vast te lopen omdat rentes en bouwkosten oplopen. Daarom geeft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) 250 miljoen eerder uit dan hij had gepland. Dat moet het mogelijk maken voor gemeenten om geld aan te vragen voor projecten die nu dreigen te worden uitgesteld of stopgezet. Daarnaast gaat er 300 miljoen euro nieuw geld naar de bouw van flexwoningen.

De miljoenen voor vastlopende bouwprojecten worden betaald uit een deel van het geld dat de komende jaren is gereserveerd voor de zogeheten Woningbouwimpuls. Hiermee moesten woningbouwprojecten worden gesteund waarvan de financiering ook onder normale omstandigheden niet rond kwam, bijvoorbeeld op oude fabrieksterreinen. Een woordvoerder van De Jonge zegt dat investeren in zulke projecten geen zin heeft als de bouw nu stilvalt. De minister geeft er prioriteit aan om dat laatste tegen te gaan.

De Jonge betaalt zijn investering in flexwoningen uit nieuw geld dat hij in het kabinet krijgt toegeschoven voor verschillende doelen, waaronder de huisvesting van gevluchte Oekraïners en statushouders. Het geld wordt de komende vier jaar uitgegeven.

“Maar de overheid kan dit niet alleen”, zegt De Jonge over zijn plannen om de bouw draaiende te houden onder de huidige economische omstandigheden. Daarvoor zullen bijvoorbeeld de grondprijzen moeten dalen en bouwplannen soms moeten worden aangepast, vindt de bewindsman.