De juridische notitie nul-emissiezones geeft een korte schets van het achterliggende juridisch kader, beantwoordt vragen van gemeenten, bevat een model verkeersbesluit en sluit af met een stappenplan om te komen tot een verkeersbesluit tot invoering van een nul-emissiezone.

In het klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2025 minimaal 30 steden zijn waar een nul-emissiezone voor stadslogistiek is ingevoerd. Inmiddels heeft al een groot aantal steden het voornemen om een nul-emissiezone in te voeren. Gemeenten zijn verplicht een verkeersbesluit te nemen om een nul-emissiezone in te stellen. De notitie nul-emissiezones helpt gemeenten om tot dit besluit te komen.

De VNG heeft deze notitie en model verkeersbesluit voor de invoering van een nul-emissiezone in samenwerking met meerdere gemeenten, CE Delft en de juristen van Greenberg Traurig opgesteld.