Het kabinet kijkt hoe de warmtewet snel kan worden aangepast zodat de koppeling tussen de tarieven van de gasprijs en van de warmtenetten kan worden losgelaten. Een groot aantal gemeenten heeft hierom gevraagd.

“Ik ben aan het kijken hoe ik snel de warmtewet kan aanpassen zodat er een betere prijs voor warmte kan worden geregeld”, zei minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. “Het zou veel eerlijker zijn om de prijs van warmte te baseren op warmte en niet op iets anders.”

Volgens 44 gemeenten hebben naar schatting een half miljoen gebruikers van de warmtenetten te maken met een te hoge energierekening door de sterk gestegen gasprijzen. Ze vrezen dat het draagvlak voor de energietransitie vermindert door de stijging van de prijzen voor de stadsverwarming, schreven de gemeenten in een brief aan Jetten. Ze vroegen hem snel actie te ondernemen.

Eind vorig jaar schreven de Consumentenbond, Woonbond en Vereniging Eigen Huis ook al een brandbrief aan het ministerie van Economische Zaken over de “enorme stijging” van de warmtetarieven. Ze wezen er ook op dat gebruikers van het warmtenet niet kunnen overstappen naar een andere leverancier; zij zitten vast aan één leverancier.