Gemeenten, provincies en omgevingsdiensten willen graag weten hoe zij bepaalde milieuvoorschriften kunnen vinden, als de Omgevingswet in werking is getreden. Daarnaast zijn zij benieuwd wat de veranderingen zijn voor specifieke type bedrijven. Dit komt naar voren in 2 vaak gestelde vragen.

Milieuvoorschriften staan vanaf 1 januari 2023 voornamelijk in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en in het omgevingsplan van de gemeente. De IPLO helpdesk krijgt geregeld vragen over deze verandering, 2 vragen in het bijzonder:

Waar zijn de voorschriften uit het Activiteitenbesluit gebleven?

Wat er met de oude voorschriften uit het Activiteitenbesluit en het Besluit omgevingsrecht gebeurt, verschilt per voorschrift. De meest voorkomende mogelijkheden zijn:

 • Het voorschrift verhuist naar het Bal.
 • Het voorschrift verhuist naar de bruidsschat bij het omgevingsplan.
 • Het voorschrift komt niet expliciet terug, omdat het onderdeel is van de specifieke zorgplicht.
 • Het voorschrift komt niet terug, omdat het overbodig of dubbelop was.

Wat er met welk voorschrift gebeurt, staat in de ‘was-wordt tabellen‘. Daarin staat voor een aantal thema’s en onderwerpen uit het huidige Activiteitenbesluit en Besluit omgevingsrecht wat er verandert en waarom. Er zijn was-wordt tabellen voor:

 • van inrichting naar activiteit
 • vergunningplicht milieubelastende activiteit
 • omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)
 • luchtemissies, zeer zorgwekkende stoffen en geur
 • afvalbeheer
 • bodembescherming
 • externe veiligheid
 • veehouderijen

Wat gebeurt er met bedrijf type x bij inwerkingtreding van de Omgevingswet?

Er zijn algemene webpagina’s met het overgangsrecht voor:

 • vergunningen van Wm-inrichtingen
 • besluiten op grond van het Activiteitenbesluit, zoals maatwerkvoorschriften en gelijkwaardige maatregelen
 • uitzonderingen op en voorwaarden voor het van toepassing zijn van bepalingen die niet terugkomen onder de Omgevingswet

Voor een aantal sectoren geldt speciaal overgangsrecht. Hiervoor zijn speciale webpagina’s gemaakt. Er zijn pagina’s voor:

 • metaalproductenindustrie
 • minerale producten industrie
 • opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal
 • papier-, hout-, textiel- en leerindustrie
 • rubber- en kunststofindustrie
 • tankstation
 • veehouderij
 • voedingsmiddelenindustrie

Meer informatie

IPLO toont waar milieuvoorschriften heen verhuizen