Voor het eerst sinds 2013 publiceert het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, weer een klimaatrapport. Het rapport van vandaag zal een harde waarschuwing zijn over hoe snel het klimaat verandert en hoe schadelijk de gevolgen daarvan zijn.

Voor het rapport hebben wetenschappers duizenden internationale klimaatonderzoeken geanalyseerd die in de afgelopen acht jaar zijn verschenen. Op basis daarvan zijn vijf scenario’s gemaakt die elk een andere toekomst laten zien, afhankelijk van wanneer begonnen wordt met het terugdringen van broeikasgassen en in welke mate dat dan gebeurt. Politici kunnen deze scenario’s gebruiken om keuzes te maken.

Het rapport zal ook precies vertellen hoeveel extra broeikasgassen de atmosfeer aan kan, voordat het streven van het klimaatakkoord van Parijs naar een opwarming van de aarde met niet meer dan 1,5 graad, niet meer haalbaar is. Een grotere opwarming kan catastrofale gevolgen hebben voor de mensheid, zo waarschuwen wetenschappers.

Voor het eerst zijn die gevolgen door het IPCC ook regionaal in kaart gebracht. Klimaatverandering manifesteert zich immers niet overal hetzelfde. Sommige gebieden worden warmer en droger, andere juist natter. Landen als Nederland zullen vooral met zeespiegelstijging te maken te krijgen. Gelijk met het rapport wordt een website gepresenteerd waar mensen naar gegevens over hun specifieke regio kunnen zoeken.

Ook gaat het rapport dit keer in op extreem weer als hittegolven en zware stormen en op de gevolgen daarvan in de vorm van natuurbranden en overstromingen. De economische en sociale gevolgen van extreem weer zijn volgens het IPCC relatief groter dan die van andere manifestaties van klimaatverandering. In het rapport wordt stilgestaan bij mogelijkheden om extreem weer te voorspellen en naar natuurlijke mechanismen die tot extreme weersomstandigheden kunnen leiden.

Het IPCC is in 1988 opgericht door de VN en heeft sindsdien vijf klimaatrapporten uitgebracht. Het rapport is onderdeel van een omvangrijker rapport dat volgend jaar verschijnt. In het IPCC zitten vertegenwoordigers van 195 landen die experts en wetenschappers opdracht geven om analyses uit te voeren.