De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld, en hiermee ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Minister De Jonge heeft 1 juli 2023 genoemd als nieuwe datum.

Meer tijd nodig

Minister De Jonge heeft via een voortgangsbrief de Eerste Kamer geïnformeerd over uitstel van inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb. De VNG heeft met de minister en de bevoegde gezagen de voor- en nadelen van de mogelijke scenario’s besproken, wat heeft geleid tot de conclusie dat er meer tijd nodig is.

De VNG beseft dat gemeenten al enorme inspanningen hebben verricht en dat de aanspraak op hun veerkracht groot is. De randvoorwaarden voor de inwerkingtreding blijven voor de VNG onverkort van toepassing en ze blijven intussen hard werken om wat nodig is gerealiseerd te krijgen.

Proefprojecten

Om goed voorbereid te zijn op de veranderopgave en implementatie van de Wkb kunnen gemeenten starten met proefprojecten. Het doel is om zo veel mogelijk ervaring op te doen met instrumenten voor kwaliteitsborging en samenwerking tussen verschillende partijen.

Meer informatie

Startpakket proefprojecten Wkb