Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) houdt niet vast aan 1 juli 2022 als invoeringsdatum voor de Omgevingswet. Aangezien de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) een onderdeel is van de Omgevingswet, schuift de Wkb ook mee naar een nieuw te bepalen datum.

De minister heeft dit in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

Nieuwe datum

Reden voor de nieuwe invoeringsdatum is het belang dat de dienstverlening aan mensen en bedrijven niet in het geding komt en gebiedsontwikkeling niet wordt belemmerd. Daarom wordt komende weken bezien of de invoeringsdatum van de Omgevingswet 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 wordt. Als dit duidelijk is zal het ontwerp Koninklijk Besluit (KB) met daarin de nieuwe datum worden aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.