Een brede coalitie roept het kabinet op nu werk te maken van onderwijshuisvesting. Er is jaarlijks ten minste € 730 miljoen nodig voor de aanpak van verouderde en slechte schoolgebouwen. De VNG ondertekende samen met 20 partners een manifest in aanloop naar het commissiedebat van 6 oktober.

Geen optimale leerresultaten en verduurzaming blijft achter

Dagelijks zit een groot deel van de 2,5 miljoen kinderen en 285.000 leraren, ondersteuners en schoolleiders in Nederland in sterk verouderde, ongezonde en niet-duurzame schoolgebouwen. Die ook nog eens ongeschikt zijn voor modern onderwijs waaraan iedereen kan deelnemen. Het gevolg: geen optimale leerresultaten.

Bovendien komt de verduurzaming van de schoolgebouwen niet van de grond, terwijl tegelijkertijd de energiekosten enorm stijgen.

Gezond en inclusief

Om aan alle maatschappelijke uitdagingen in het onderwijs te werken zijn goede, gezonde, en duurzame werk- en leerplekken nodig. Een programmatische aanpak en structurele extra investeringen vanuit het rijk zijn daarvoor essentieel. De coalitie vraagt daarom een extra investering van minimaal € 730 miljoen per jaar waarmee gemeenten en schoolbesturen goede en inclusieve schoolgebouwen kunnen realiseren.

Manifest

Manifest Goede Schoolgebouwen