De internetconsultatie van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit is op 8 juni 2022 gestart. Het gaat om een wijziging in de geschikte analysemethoden om de milieukwaliteit van grout te bepalen.

De reden voor de consultatie is een wijziging van bijlage C. Daarin wordt BRL 5078 (Groutmengsels voor het afdichten van boorgaten) voorzien van een wijzigingsblad. Via dit wijzigingsblad wordt de diffusieproef toegevoegd als geschikte analysemethode om de milieukwaliteit van grout te bepalen.

Deze consultatie is te benaderen via de website Internetconsultatie van Overheid.nl. Reageren is mogelijk tot 6 juli 2022.