Op het congres van de internationale organisatie voor natuurbehoud IUCN in Marseille is een motie van de Waddenvereniging aangenomen. De motie roept de Nederlandse regering op om geen nieuwe gaswinning te starten onder de Waddenzee, aangezien het een beschermd natuurgebied is en ook Unesco werelderfgoed. De oproep krijgt steun van 23 natuurbeschermingsorganisaties uit landen in Europa en Afrika.

Krachtig signaal

“Een aangenomen motie wordt een resolutie en is een belangrijk signaal van de wereldwijde natuurbeschermingsgemeenschap”, meldt de website van de Waddenvereniging. Vandaar dat Frank Petersen van de vereniging tevreden is met het aannemen van de motie: “Daar zijn we heel erg blij mee. Het geeft aan dat zowel over de hele wereld ngo’s (onafhankelijke belangenorganisaties, red.), kennisinstituten en zelfs overheidsinstellingen ons steunen in de oproep aan het kabinet om de vergunning voor nieuwe gaswinning onder werelderfgoed Waddenzee in te trekken.”

Rode lijst bedreigde soorten

Het IUCN-congres begon op 3 september en duurt nog tot en met vrijdag. Bij de organisatie zijn 86 landen aangesloten en ruim duizend organisaties op het gebied van natuur- en milieubescherming. Een van de bekendste activiteiten van de IUCN, wat staat voor International Union for Conservation of Nature, is de publicatie elk jaar van de rode lijst van bedreigde soorten dieren en planten.