Het Europees Parlement heeft op woensdag 12 juli ingestemd met de natuurherstelwet.

De EP-leden benadrukken dat het herstel van het ecosysteem van cruciaal belang is voor de bestrijding van klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit, en dat dit herstel de risico’s voor voedselzekerheid vermindert.

De nieuwe wet moet helpen om de internationale verbintenissen van de EU na te komen, met name het mondiale biodiversiteitskader van de VN Kunming-Montreal. De EP-leden steunen het voorstel van de Commissie om tegen 2030 herstelmaatregelen in te voeren die betrekking hebben op ten minste 20% van alle land- en zeegebieden in de EU.

Het Parlement stelt dat de wet alleen van toepassing is wanneer de Commissie gegevens heeft verstrekt over de voorwaarden die nodig zijn om de voedselzekerheid op lange termijn te waarborgen en wanneer EU-landen het gebied hebben bepaald dat moet worden hersteld om de hersteldoelstellingen voor elk type natuurgebied te bereiken. Het Parlement stelt ook de mogelijkheid om de doelstellingen uit te stellen op grond van uitzonderlijke sociaaleconomische gevolgen.

Het Parlement is nu klaar om onderhandelingen met de Raad te starten over de definitieve vorm van de wetgeving.