Als overheid hebt u eHerkenning nodig om in te loggen op verschillende onderdelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u als overheid bijvoorbeeld alleen met eHerkenning inloggen op de productieomgeving van het Omgevingsloket. Het aanvragen van eHerkenning kan even duren. Vraag daarom nu al eHerkenning aan.

Hiervoor hebt u eHerkenning nodig

Voor de volgende 3 onderdelen logt u in met eHerkenning.

1. Omgevingsloket

Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u als overheid alleen met eHerkenning inloggen op het Omgevingsloket. U logt in als u zelf een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen of informatie moet opsturen via het Omgevingsloket.

2. Beheerportaal van het Omgevingsloket

U hebt ook eHerkenning nodig voor het beheerportaal van het Omgevingsloket. Met dit onderdeel kunt u bijvoorbeeld uw toepasbare regels bekijken die op een latere datum ingaan. Dit doet u in de staging­omgeving van het Omgevingsloket.

3. Webportaal van de Samenwerk­functionaliteit

U hebt ook eHerkenning nodig als u het webportaal gebruikt van de Samenwerk­functionaliteit (SWF). U gebruikt het webportaal als u als organisatie alleen af en toe samenwerkt met andere organisaties. Of als u geen eigen zaak- of vergunningen­systeem hebt dat u kunt aansluiten via Digikoppeling.

Vraag nu al eHerkenning aan

eHerkenning is belangrijk om gebruik te kunnen maken van de diensten van het DSO. Maar het kan even duren voor uw aanvraag is goedgekeurd en is verwerkt. Vraag daarom nu al eHerkenning aan.

Dit doet u meestal bij een contact­persoon in uw organisatie. Die vraagt vaak voor alle medewerkers in uw organisatie eHerkenning aan. Geef hierbij per dienst door welk betrouwbaarheids­niveau u nodig hebt. Meer daarover leest u op de pagina Inloggen met eHerkenning in het Omgevingsloket.

eHerkenning ook gebruiken voor productie- en oefenomgeving

Hebt u eHerkenning? Hiermee kunt u ook al inloggen op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) van het DSO.

Vragen

Voor vragen over inloggen met eHerkenning kunt u terecht bij het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).