Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een informatieblad gemaakt waarin informatie is opgenomen voor particulieren, initiatiefnemers en gemeenten over de juridische aspecten van het plaatsen van
zonnecollectoren en zonnepanelen op uw dak en over het aanleggen van een groen of groen-blauw dak. Duurzaam gebruik van daken dus.

Zon op daken en groen of groen-blauwe daken

Het Nederlandse landschap en de inrichting van steden en dorpen gaan de komende jaren veranderen als gevolg van de energietransitie, klimaatadaptatie en het vergroten van de biodiversiteit. We gaan meer gebruik maken van duurzame energiebronnen, zoals de zon en passen de ruimtelijke inrichting en gebouwen aan om onze steden en dorpen leefbaar te houden. Door gebruik te maken van zon op dak kan op een duurzame manier een groot deel van de benodigde stroom worden geleverd. Groene of groen-blauwe daken kunnen een bijdrage leveren aan het leefbaar houden van steden en dorpen en het versterken van de biodiversiteit.

Om de kwaliteit van onze fysieke leefomgeving zo goed mogelijk te houden en landbouw en natuurgronden maximaal te ontzien, wil het kabinet het multifunctioneel gebruik van daken stimuleren. Ook investeren overheden en private gebouw- en perceeleigenaren in duurzaam, klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen en inrichten.

Informatieblad duurzaam gebruik van daken – Zon op daken en groen of groen-blauwe daken