De Tweede Kamer behandelt 10 december de wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet. De VNG geeft het gemeentelijk standpunt mee over stikstofreductie en natuurverbetering.

Deze komen neer op de volgende drie punten:

  • Een helder samenhangend toekomstbeeld is nodig voor het landelijk gebied zodat gebiedsgericht en met maatwerk een leefbaar platteland ontstaat
  • Op korte termijn is ruimte nodig voor ontwikkelingen zodat belangrijke maatschappelijke opgaven gerealiseerd kunnen worden
  • Pak stevig door op natuurherstel om te voldoen aan de Europese natuurwetgeving