Bezitters van zonnepanelen kunnen hun teveel aan opgewekte stroom langer tegen markttarieven terugleveren aan het net. Het kabinet wil de zogeheten salderingsregeling pas vanaf 2025 versoberen, waar dat eerder al vanaf 2023 het geval zou zijn. Huizenbezitters zijn blij. Volgens de Vereniging Eigen Huis werkt de regeling goed en stelt deze huiseigenaren ook in staat de woning te verduurzamen en de energierekening omlaag te krijgen, zo stelt de vereniging maandag in een reactie op een eerdere Kamerbrief.

Eerder was al bekend dat de beoogde datum voor de versobering van 1 januari 2023 niet zou worden gehaald. Minister van Klimaat en Energie Rob Jetten schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat de regeling twee jaar later wordt ingesteld. Door dit uitstel krijgen netbeheerders, energieleveranciers, toezichthouders en huiseigenaren langer de tijd om zich voor te bereiden op het beoogde afbouwplan van de salderingsregeling.

Salderen is het verrekenen van stroom die wordt teruggeleverd aan het net, voor dezelfde prijs als waarvoor de stroom wordt afgenomen. Het kabinet wil deze regeling tegen 2031 volledig hebben afgebouwd. Vanaf 2025 mag nog maar een deel van de teruggeleverde stroom in mindering worden gebracht op de hoeveelheid stroom die is verbruikt. Vanwege de kortere terugverdientijd van zonnepanelen is door het vorige kabinet besloten deze regeling af te bouwen.