Het Serviceteam Rijk werkt momenteel hard aan de ontwikkeling van de vergunningchecks, een van de onderdelen van het Omgevingsloket. De vergunningcheck controleert op basis van juridische en toepasbare regels of voor de gewenste werkzaamheden op een bepaalde locatie een vergunning of melding nodig is. Recent zijn de criteria voor prioritering van de vergunningchecks gewijzigd. Hiermee verandert ook de volgorde van de ontwikkeling van de vergunningchecks.

Aangepaste criteria

De aangepaste criteria zijn:

  1. Frequentie gebruik: op basis van gebruik in het verleden en het verwachte gebruik in de toekomst.
  2. Aard van het gebruik: een activiteit die vaak door burgers en het midden- en kleinbedrijf (MKB) wordt gebruikt, krijgt een hogere prioriteit dan een activiteit die vooral door overheden of grote bedrijven wordt aangevraagd.
  3. Impact: kwalitatieve risico-afweging op de mogelijke impact van het niet hebben van de betreffende vergunningcheck.
  4. Complexiteit wetgeving: een effectieve vergunningcheck die voor gebruikers toegankelijk is en een duidelijk antwoord oplevert, vraagt om een eenvoudige wetgeving.

Suggesties

De rijkspartijen bepalen, samen met de stelselvertegenwoordiger, de nieuwe prioritering. En daarbij wordt ook een aantal wensen meegenomen.
Heeft u suggesties voor de prioritering van de ontwikkeling van vergunningchecks? Deel deze dan vóór 18 februari 2022 via het contactformulier van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Meer informatie