Gemeenten die behoefte hebben aan externe expertise rondom de warmtetransitie kunnen gebruikmaken van de regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW). Ongeveer 200 gemeenten hebben al interesse getoond in de eenmalige uitkering van ruim € 20.000. Voor zo’n 150 gemeenten is dus nog een bijdrage beschikbaar.

De eenmalige uitkering is aan te vragen via het Expertise Centrum Warmte (ECW). Rinske de Jong, adviseur bij het ECW, voert regelmatig startgesprekken met gemeenten die de regeling willen aanvragen. ‘In zo’n startgesprek kijken we of de aanvraag past binnen de regeling, die specifiek bedoeld is voor technisch-economische kennis. Maar er is ook veel aandacht voor de lokale situatie. Past het project bij de huidige stand van zaken in de gemeente? Heeft de gemeente ook behoefte aan andere ondersteuning?’

Er is veel diversiteit in de aanvragen die binnenkomen bij het ECW. De Jong: ‘De projectideeën zijn heel verschillend. Zo gaat de ene gemeente met een adviesbureau alle data verzamelen die genoemd staan in de Handreiking voor lokale analyse, terwijl een andere gemeente specifiek onderzoek laat doen naar de mogelijkheden voor aquathermie bij een specifieke wijk. Ook zijn er gemeenten die alle dataverzameling al gedaan hebben, en nu vooral zoeken naar een partij die hen kan helpen wijken te prioriteren, bijvoorbeeld aan de hand van de criteria uit de handreiking. De regeling wordt gebruikt door gemeenten die nog helemaal aan het begin staan, maar ook wie al aan de uitvoeringsplannen toe is, kan met deze regeling expertise inhuren.’

Meer informatie

Maakt uw gemeente nog geen gebruik van de EAW-regeling? En heeft u een projectplan of -idee waarvoor de € 20.660 goed van pas kan komen?