Staatsbosbeheer heeft zonder de vereiste papieren heckrunderen afgeschoten in de Oostvaardersplassen. De dienst was daarmee in overtreding en heeft het afschieten van de dieren meteen stilgelegd nadat dierenbelangenorganisatie Stamina een verzoek om handhaving indiende bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). De gebiedsbeheerder kan pas weer verder met het karwei als de provincie Flevoland een opdracht tot afschot voor de paarden en runderen heeft verleend. Dat gebeurt naar verwachting volgende week, aldus een woordvoerster van de provincie.

In de vergunningspapieren was niet opgenomen dat de dienst een geweer met geluidsdemper mag gebruiken om de runderen af te schieten. Die methode wordt ook gebruikt om zieke of oude konikpaarden in het natuurgebied te doden en dat mocht dus ook niet, aldus de provincie. De papieren voor het afschot van de edelherten zijn allemaal in orde.

Staatsbosbeheer moet het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen drastisch terugbrengen, omdat er veel te veel dieren rondlopen. Daarom worden er in het najaar en in de winter honderden edelherten afgeschoten. Een overschot aan konikpaarden wordt gevangen en naar het slachthuis gebracht. Het teveel aan heckrunderen valt mee. De gebiedsbeheerder schiet er jaarlijks enkele tientallen af, maar had daarvoor dus niet de juiste vergunning. De provincie treedt niet op tegen Staatsbosbeheer, omdat er geen sprake is van een onrechtmatige daad.

Het afschot van de grote grazers ligt nu tot het eind van de zomer stil omdat het broedseizoen van de vogels is begonnen. In oktober wordt geteld hoeveel dieren er op dat moment in de Oostvaardersplassen rondlopen en hoeveel er verwijderd moeten worden. Het aantal grote grazers groeit in de zomer door jonge aanwas.