Het Havenbedrijf Rotterdam pleit voor de oprichting van een stikstofbank. Het geeft het havenbedrijf de noodzakelijke ruimte om miljarden-investeringen te doen. Mocht er geen oplossing komen voor de stikstofproblematiek dan zullen bedrijven hun plek zoeken buiten Nederland, meent het havenbedrijf. De opzet van de stikstofbank is om de vraag naar en het aanbod van stikstofvergunningen bij elkaar brengen. Zo kan beschikbare ruimte goed verdeeld worden.

Allard Castelein, president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam, gebruikte de toelichting op de jaarcijfers over 2020 om zijn ergernis te ventileren over het stikstofdossier. In zijn ogen is het inmiddels geheel vastgelopen “Ik maak mij zorgen over het investeringsklimaat, omdat bedrijven alternatieven hebben om hun investeringen ergens anders te doen. Ze kunnen naar andere havensteden gaan, waar ze de stikstofproblematiek niet kennen,” aldus Castelein.

Het is na 2 jaar praten volgens de topman nog steeds niet opgelost. “Het helpt echt niet als je van 120 naar 100 kilometer per uur gaat. Het zal pas in het nieuwe kabinet worden opgepakt. Voordat het wetgeving is, zitten we al in midden 2022. Het duurt echt te lang. In de tussentijd kan een stikstofbank ruimte geven, zodat wij kunnen blijven investeren in het verdienvermogen van Nederland.”

Havenbedrijf Rotterdam heeft de ambitie om het gehele havencomplex te verduurzamen. Vorig jaar deed het bedrijf voor 265,8 miljoen euro aan investeringen en de komende 5 jaar gaat het omhoog naar totaal 1,5 miljard euro. Om deze transitie te doen wordt er bijvoorbeeld een waterstofnetwerk aangelegd en komen er fabrieken om waterstof te vervaardigen.

Zo heeft Shell aangekondigd om op de Tweede Maasvlakte een elektrolyser (waterstoffabriek) te bouwen die met een nog aan te leggen pijpleiding naar hun fabriek op Pernis gaat. Waterstof wordt gebruikt als brandstof en als grondstof. Op dit moment belemmert de stikstofproblematiek echter dergelijke bouwprojecten. Om een vergunning te krijgen mag de uitstoot stikstof maar een bepaalde omvang hebben.

Castelein meldde vorig jaar al dat hij geen ‘ruimte meer heeft’ om de stikstofuitstoot te compenseren. Castelein: “Van de agrarische sector kunnen wij delen van hun vergunning overnemen, zodat wij ruimte krijgen om te bouwen.”