Make it work, de Omgevingswet en Europa

Nederland heeft in 2014 het Make it work-project opgezet omdat Europees milieu-, water- en natuurregelgeving erg divers en complex is. Dit maakt de uitvoering binnen de lidstaten gecompliceerd.  Make it work is een samenwerkingverband met andere lidstaten en de Europese Commissie om meer uniforme en eenvoudige Europese regelgeving tot stand te brengen. Doel is om een efficientere en effectievere uitvoering tot stand te brengen. Deze uitvoering vergemakkelijkt dan weer de integrale nationale wetgevingsinitiatieven zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. 

Aanbevelingen

Het doel van Make it Work is het doen van praktische en concrete aanbevelingen die leiden tot stroomlijning, integratie en harmonisatie van de Europese regels. Een manier om dit vorm te geven is het ontwikkelen van richtsnoeren voor het ‘smart’ regelen van milieu-inspecties en milieurapportages. Deze richtsnoeren kunnen worden gebruikt door de lidstaten en de Europese instellingen bij het opstellen, evalueren en aanpassen van de Europese regels.

Milieurapportage 

De huidige milieurapportages vereisen op dit moment veen aanzienlijke inspanning en leiden niet altijd tot het aanleveren van de juiste informatie. Make it work heeft nu handvatten gepubliceerd voor het opzetten van milieurapportages voor EU-lidstaten. Deze ‘drafting principles’ moeten de EU helpen om ‘smart requirements’ te eisen aan rapportages. 

Drafting Principles

De drafting principles kenmerken zich door een stapsgewijze benadering. Centraal staat de informatiebehoefte op EU-niveau en de rapportage is daarmee niet meer een doel op zich. Deze drafting principles zijn opgesteld door deskundigen die mileurapportages ontwikkelen, toetsen en de eisen aan milieurapportages herzien op EU-niveau.