De Omgevingswet bundelt alle wetgeving en regels op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Dat vereist nauwe samenwerking tussen overheden onderling. Om medewerkers bij lokale overheden, waterschappen en omgevingsdiensten hierbij te ondersteunen is de handreiking ‘De Omgevingswet: de Rijksoverheid doet mee met vergunningverlening’ opgesteld.

Inhoud van de handreiking

De Handreiking De Omgevingswet: de Rijksoverheid doet mee met vergunningverlening gaat onder andere in op:

  • Een overzicht van alle betrokken rijkspartijen bij vergunningverlening
  • Wanneer met welke rijkspartij moet worden geschakeld
  • Een toelichting met detailinformatie per rijkspartij afzonderlijk.

Wat verandert op het gebied van vergunningen?

Burgers en ondernemers kunnen straks op 1 plek vergunningen raadplegen: het digitale Omgevingsloket. Hier kan men ook zien waar een vergunning voor nodig is, met de mogelijkheid hiervoor direct een aanvraag te doen.

Als overheid krijgt u deze verzoeken digitaal binnen in uw eigen zaak- of vergunningensysteem. Hiervoor sluit u aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Afhankelijk van het type vergunning heeft u in principe 8 weken om een aanvraag te beoordelen. Soms moet u daarvoor samenwerken met andere organisaties, zoals de Rijksoverheid. Maar wanneer moet u nu precies met welke partij samenwerken? En waarom?

Voortschrijdend inzicht

De praktische impact van de Omgevingswet liet zich ook gelden bij de samenstelling van deze handreiking, waarbij sprake was van voortschrijdend inzicht. Dat was bijvoorbeeld het geval met natuur-gerelateerde onderwerpen. Op deze en andere onderwerpen wordt betrokkenen gevraagd om feedback via de IPLO-website te leveren op deze handreiking. Op een geschikt moment zal vervolgens een geactualiseerde versie worden uitgebracht.