De Handreiking Regionale Energiestrategie 2.0 van het NP RES biedt houvast en inspiratie voor de vervolgstappen in de RES. Bij de handreiking zitten ook enkele werkbladen. Die geven praktische handvatten voor de vele aspecten en onderwerpen in het werken aan de RES.

Het gaat om de volgende werkbladen:

  • Werksporen-afwegingskader
  • Werkblad Bestuurlijke samenwerking en besluitvorming in de fase RES 2.0
  • Werkblad participatie
  • Werkblad arbeidsmarkt-scholing
  • Werkblad Lokaal Eigendom
  • Werkblad maatschappelijke tender
  • Werkblad markt & overheid
  • Werkblad uitvoeringsagenda in de fase RES 2.0

De werkbladen zijn opgesteld en afgestemd in themagroepen met experts en mensen die nauw betrokken zijn bij de RES. De handreiking is gemaakt in nauwe samenwerking met regio’s, netbeheerders, koepels, leden van de Programmaraad en betrokken ministeries.

Meer informatie