De handreiking plan-mer (milieueffectrapportage) decentrale regels geeft handvatten bij het aanpassen van het omgevingsplan van gemeenten, de waterschapsverordening van waterschappen en de omgevingsverordening van provincies.

Deze handreiking is te gebruiken bij de vraag wanneer een plan-milieueffectrapportage vereist is. Dezelfde vraag speelt ook bij het aanpassen van de bruidsschatregels, van het tijdelijk deel van het omgevingsplan naar het nieuwe deel of binnen de waterschapsverordening.

Aanleiding

De aanleiding voor de handreiking was het ‘Nevele-arrest’ en daaropvolgend de Raad van State-uitspraak. Uit die uitspraak bleek dat er een plicht kan gelden om een plan-milieueffectrapportage uit te voeren voor regelgeving.