Een nieuwe handreiking ondersteunt gemeenten bij de implementatie van het arrest Didam in het gemeentelijke grond(uitgifte)beleid bij gebiedsontwikkeling. De handreiking omvat praktische stappenplannen voor zowel de selectieprocedure als 1-op-1-transacties.

Didam-arrest

In zijn uitspraak in de zaak ‘Didam’ bepaalde de Hoge Raad vorig jaar dat overheden bij de verkoop van grond gelegenheid moeten bieden aan mogelijke gegadigden om mee te dingen. Het arrest roept nog steeds veel vragen op, bij zowel gemeenten als marktpartijen.

Woningbouwproductie op peil houden

In de huidige markt zijn alle partijen erbij gebaat om vertraging door het arrest te voorkomen en daarmee de woningbouwproductie op peil te houden. Daarom hebben het ministerie van BZK, NEPROM, VNG en VvG deze handreiking uitgebracht, geschreven door prof. dr. ir. Arjan Bregman van het Instituut voor Bouwrecht.