Een goed omgevingsplan (begint) met milieueffectrapportage. Dat is het motto van de handreiking die de VNG en de Commissie voor de milieueffectenrapportage hebben opgesteld. De handreiking helpt bestuurders en planmaker om het instrument milieueffectrapportage te benutten bij het maken van een omgevingsplan.

De nieuwe handreiking over milieueffectrapportage (MER) staat vol met concrete tips voor de omgevingsplanmaker, de beleidsadviseur en de m.e.r. professional. Tips over bijvoorbeeld:

  • Hoe kijkt en weegt u integraal?
  • Hoe krijgt u inzicht in de leefomgeving en hoe maakt u de beleidskeuzes inzichtelijk?
  • Hoe past u lokale ambities in de leefomgeving goed in?
  • Hoe vult u de onderdelen van een milieueffectrapport voor meer ‘open’ en meer ‘gesloten’ omgevingsplannen in?
  • Hoe onderbouwt u het omgevingsplan met milieueffectrapportage?

Het opstellen van het milieueffectrapportage (MER) is goed te koppelen aan de stappen in het handboek stap voor stap het omgevingsplan ontwerpen, van de VNG. Informatie uit het ene traject, verrijkt het andere traject.

Staalkaarten VNG

De handreiking gaat in op voorbeelden uit de VNG-staalkaarten voor het omgevingsplan. In de staalkaart Transformatiegebied, die later in 2022 verschijnt, komt milieueffectrapportage ook aan bod.