In Nederland werken meer dan 400.000 arbeidsmigranten die bijdragen aan de Nederlandse economie. Bij de huisvesting van deze werknemers zijn verschillende partijen betrokken, zoals werkgevers en uitzendbureaus. Maar uiteindelijk zijn gemeenten verantwoordelijk voor het juridisch faciliteren van huisvesting, onder meer door het vaststellen van bestemmingsplannen (gemeenteraad) en het verlenen van omgevingsvergunningen (college). Om gemeenten zo goed mogelijk op weg te helpen, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de ‘Handreiking huisvesting van arbeidsmigranten’ gepubliceerd.

De Handreiking besteedt uitgebreid aandacht aan de verschillende stappen die nodig zijn om arbeidsmigranten kwalitatief toereikende huisvesting te bieden. Daarmee biedt het ministerie van BZK praktische handvatten voor gemeenten die nog niet beschikken over beleid en passende lokale regelgeving, maar ook voor gemeenten die op deze punten al veel verder zijn. De Handreiking heeft oog voor de specifieke situaties per afzonderlijke gemeente.