De VNG heeft een ‘Handreiking Erfgoedverordening en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de Handreiking gebruiken voor inhoudelijke aanpassing van de erfgoedverordening in verband met de Omgevingswet.

De Handreiking Erfgoedverordening en omgevingsplan omvat een advies voor inhoudelijke aanpassing van de model-erfgoedverordening in samenhang met het op te stellen definitieve omgevingsplan. Dit is een nieuwe stap volgend op de in 2021 gepubliceerde model-erfgoedverordening en helpt gemeenten gedurende de overgangstermijn van het omgevingsplan.

Elke gemeente heeft een erfgoedverordening. De gemeentelijke erfgoedverordening omvat een groot aantal bepalingen die betrekking hebben op (een wijziging van) de fysieke leefomgeving. De Handreiking concludeert dat die bepalingen vervallen uit de erfgoedverordening en in het omgevingsplan ‘moeten’ worden opgenomen. De optionele vangnetbepaling in de model-erfgoedverordening voor archeologie wordt bij inwerkingtreding van de Omgevingswet van rechtswege onderdeel van het tijdelijk omgevingsplan. Tevens identificeert de Handreiking bepalingen in de model-erfgoedverordening die niet in het omgevingsplan mogen worden opgenomen.

De Handreiking dient als inspiratiedocument voor gemeenten. Voor de VNG dient het document ter inspiratie bij het inhoudelijk aanpassen van de model-erfgoedverordening.