In de land- en tuinbouwsector is steeds meer aandacht voor de aanleg van wasplaatsen voor spuitmachines of andere land- en tuinbouwvoertuigen en -werktuigen. Gebruik van wasplaatsen zorgt voor minder emissies van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf naar het milieu. De interpretatie en uitleg van regelgeving over deze wasplaatsen bleek soms een probleem. Daarom is een handreiking voor aanleg van wasplaatsen opgesteld.

Overheden en bedrijfsleven zijn samen aan de slag gegaan. De ‘Handreiking Aanleg agrarische wasplaatsen. Handreiking voor het bevoegd gezag’ geeft uitleg over de regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) die bij de aanleg van agrarische wasplaatsen van belang zijn. De handreiking geeft handvatten om de besluitvorming over aanleg van nieuwe wasplaatsen te faciliteren en te versnellen. Het document is speciaal bedoeld voor bevoegd gezag zoals gemeenten/omgevingsdiensten en waterschappen.

Meer wasplaatsen

De handreiking is een van de bouwstenen om te komen tot de aanleg van meer wasplaatsen. In aanvulling op de handreiking is een informatiedocument voor de agrarische sector in de maak. Dit document legt uit aan welke spelregels men moet voldoen bij het aanleggen van een wasplaats. En het biedt praktische informatie om aan de slag te gaan met de aanleg een wasplaats. Dit document verschijnt naar verwachting medio 2024.