Luchtwassercheck is een tool die toezichthouders helpt bij het analyseren en beoordelen van de gegevens van elektronische monitoring van luchtwassers voor veehouderijen. Deze tool heeft nu een handleiding gekregen, die het gebruik eenvoudiger maakt.

Luchtwassers moeten bijdragen aan de vermindering van ammoniakemissies, geuremissies en de emissies van fijnstof door veehouderijen. De oplevering van de handleiding was het sluitstuk van een project, waarin meer dan 60 toezichthouders hebben geoefend in het gebruik van de Luchtwassercheck. Oorsprong van het project is het Schone Lucht Akkoord en het is uitgevoerd door Frits Snel van Omgevingsdienst IJsselland en Martin Heuver, in opdracht van en in samenwerking met het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).
De Luchtwassercheck is ontwikkeld door Omgevingsdienst Twente, Omgevingsdienst IJsselland en Provincie Overijssel. De tool is inmiddels, met handleiding, voor iedereen te downloaden vanaf de website van de provincie Overijssel.