Het kabinet geeft de centrale overheid een grotere rol in de inrichting van Nederland. Dat meldt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. “Ruimte is schaars”, schrijft zij aan de Tweede Kamer. Het gebrek aan leefomgeving vraagt om meer regie van het Rijk.

Dat betekent niet dat de rijksoverheid verantwoordelijk wordt voor taken die nu bij provincies en gemeenten liggen. Er wordt wel meer gestuurd vanuit het kabinet. Het is ook de bedoeling dat het rijksoverheid, provincies en gemeenten gaan werken als één overheid bij de inrichting van Nederland: het aanwijzen voor plekken voor infrastructuur, woningbouw, natuur, kantoorgebouwen en winkelstraten. “Dat het Rijk daarbij alle nationale belangen bewaakt, spreekt voor zich”, aldus Ollongren.

Om met de bevolkingsgroei om te gaan, zal de focus bij de inrichting van Nederland liggen op netwerken van steden. Plekken waar huizen gebouwd worden, vooral met het openbaar vervoer goed bereikbaar zijn. Daar moet de nodige infrastructuur voor worden aangelegd. Daarnaast moeten op termijn alle delen van het land met elkaar worden verbonden. Nederland is te klein voor afgelegen regio’s die slecht bereikbaar zijn, vindt de minister.

De plannen van het kabinet zijn gebundeld in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), waarvan Ollongren de definitieve versie voor de zomer naar de Tweede Kamer wil sturen.