De Europese grenswaarden voor luchtverontreiniging moeten haalbaar zijn en gemeenten hebben meer beleidsopties nodig om hiervoor maatregelen te nemen. Dat schrijft de VNG in haar position paper, bedoeld voor het rondetafelgesprek over herziening van de richtlijnen voor luchtkwaliteit.

Reactie op voorstel Europese Commissie

In het position paper reageert de VNG op het voorstel van de Europese Commissie over luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa. Deze wetgeving regelt de grens- en streefwaarden voor luchtverontreiniging. De reactie bestaat uit 3 punten:

Haalbare grenswaarden en ambitieus bronbeleid

De Europese Commissie stelt ambitieuze doelstellingen voor om de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit aan te scherpen met ingang van 2030. De VNG steunt het streven naar schonere lucht en een gezondere leefomgeving, maar vindt  het ook belangrijk dat de voorgestelde grenswaarden haalbaar zijn.

Decentrale overheden hebben maar beperkt invloed op de lokale luchtkwaliteit. De overige maatregelen moeten op nationaal en vooral op Europees niveau worden genomen. Daarom is een ambitieus Europees bronbeleid nodig.

Beleidsopties voor gemeenten

Voor lokale maatregelen hebben gemeenten meer beleidsopties nodig. Denk hierbij aan het verruimen van het juridisch kader van de milieuzones. Milieuzones horen in grotere steden tot de meest effectieve luchtkwaliteitsmaatregelen, maar ze vragen wel veel tijd. Daarom is een langere periode noodzakelijk waarin Nederland mag afwijken van de norm.

Goede rechtsgang

Het voorstel van de Europese Commissie bevat juridische bepalingen over de toegang tot de rechter voor inwoners, compensatie bij gezondheidsschade en boetes voor handelen in strijd met de luchtkwaliteitsrichtlijnen. De VNG vindt het belangrijk dat deze juridische zaken niet per sector anders in wetgeving worden opgenomen.