Op 27 augustus 2020 om 13.00 uur organiseert Schulinck Opleidingen een gratis webinar ‘De Omgevingsvisie: een praktisch koersdocument uit de praktijk’. Het webinar wordt verzorgd door Marco van der Pol.

De omgevingsvisie geeft een integraal en samenhangend beeld van de hoofdlijnen van het beleid en ambities voor zowel de fysieke als sociale leefomgeving. Zowel het huidig beleid als de ontwikkelingen die op ons afkomen zijn meegenomen in dit koersdocument. Het document heet officieel “koersdocument omgevingsvisie Duiven”. Zeg maar een soort basis omgevingsvisie die gebruikt zal worden als gespreksagenda met de raad, onze partners en de samenleving. In dit document staan ook de waarden, ambities, doelen en dilemma’s verwoord. Wij hopen in het gesprek met de samenleving een beter richting te herleiden wat voor een gemeente wij willen zijn.

In dit webinar worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

  • Inhoud (reikwijdte fysieke leefomgeving)
  • Proces (ambtelijk/bestuurlijk)
  • Samenwerking partners
  • Participatie

Deze thema’s worden besproken aan de hand van de praktijkervaring die Marco van der Pol heeft opgedaan bij de gemeente Duiven en Westervoort.

In een kosteloos, drie kwartier durend, webinar behandelt Marco van der Pol de Omgevingsvisie vanuit zijn praktijkervaring. U krijgt concrete handvatten aangereikt.

Meld u hier aan voor het kosteloze webinar De Omgevingsvisie: een praktisch koersdocument uit de praktijk!

Marco van der Pol
Marco heeft een brede ervaring opgedaan in de fysieke leefomgeving. Bij de start van zijn werkzaam leven heeft hij in meer dan 10 jaar meerdere functies vervult op de werkvloer. Hierbij kan je denken aan de functie van constructeur, vergunningverlener Wabo, plantoetser en milieuadviseur. Daarnaast is hij al 20 jaar actief als interim manager, strategisch adviseur en programmamanager op gebied van de fysieke leefomgeving bij gemeenten, provincies en omgevingsdiensten.

Marco is al bij de start betrokken bij de Omgevingswet. Zo was Marco lid van de stuurgroep implementatie Omgevingswet provincie Limburg, al meerdere jaren actief als docent Omgevingswet en vervult hij momenteel de rol van programmamanager Omgevingswet en projectleider omgevingsvisie bij de gemeente Duiven en Westervoort.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de Omgevingswet? Volg dan één van onze opleidingen. Ons volledige opleidingsaanbod vindt u via de onderstaande link:
https://www.schulinck.nl/product-category/opleidingen?vakgebied=omgevingsrecht