Op 17 maart 2022 om 13.00 uur organiseert Schulinck Opleidingen een gratis webinar over Circulair inkopen en bouwen. Het webinar wordt verzorgd door ir. B. van de Westerlo.

Meld u hier aan voor het kosteloze webinar Circulair inkopen en bouwen.

In het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ schetst het kabinet hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Het eerste doel is ambitieus maar niet onhaalbaar: 50% minder verbruik van primaire grondstoffen in 2030.

Er wordt momenteel op grote schaal gebouwd en verbouwd. Onderzoek laat zien dat nu slechts 9,1% van de grondstoffen die we jaarlijks delven wordt gerecycled. De rest wordt verbrand, eindigt op de vuilnisbelt of wordt zwerfvuil. De bebouwde omgeving heeft een  grote footprint met 42,5 miljard ton van de 84,4 miljard ton in totaal. 67% van de broeikasgassen hebben een directe relatie met materiaalmanagement.

In een kosteloos, driekwartier durend, webinar gaat Bas van de Westerlo in op de laatste ontwikkelingen rondom circulair inkopen en bouwen. U krijgt inspiratie en concrete handvatten hoe u circulariteit kunt meenemen in uw dagelijkse werkzaamheden.

Meld u hier aan voor het kosteloze webinar.

Ir. B. van de Westerlo

Het webinar wordt verzorgd door Bas van de Westerlo. Bas is een ervaren professional met meer dan 13 jaar ervaring in het toepassen van circulaire uitgangspunten in de bebouwde omgeving en aanbestedingen. Met zijn innovatie en pragmatische karakter, in combinatie met zijn gedrevenheid bouwt hij samen aan een circulair & gezond morgen.

Meer informatie over circulair inkopen en bouwen?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Volg dan onze opleiding Circulair inkopen en bouwen.