Windturbines in een gloednieuw groot windpark in de provincie Groningen blijken “een onverwachte hoeveelheid” laagfrequent geluid te produceren. De drie gemeenten die betrokken zijn bij het park, Veendam, Oldambt en Midden-Groningen, hebben de bouwers “het nadrukkelijke verzoek” gedaan actie te ondernemen. Zij gaan “kijken hoe dit is op te lossen”, meldt de gemeente Veendam.

Wethouder Henk Jan Schmaal stelt dat laagfrequent geluid “een enorme impact kan hebben” op de gezondheid van omwonenden. “Dat is natuurlijk niet de bedoeling, ook niet in de testfase.” De wetenschap is er overigens nog niet over uit wat zeer laag geluid precies kan doen met de menselijke gezondheid.

Geluidsmetingen vormen een onderdeel van die testfase. Een geluidsspecialist van de gemeente heeft een maand lang metingen uitgevoerd. Daaruit bleek dat de molens in het zuidelijke deel van het windpark meer laagfrequent geluid veroorzaken dan werd verwacht. De vraag is in hoeverre de gemeenten de bouwers kunnen dwingen met een oplossing te komen. Nederland kent geen specifieke wet- of regelgeving over laagfrequent geluid. “Er worden geen wetten overtreden, het is een vriendelijk doch dringend verzoek”, zegt een woordvoerster van Veendam.

Windpark N33 is gebouwd door RWE en YARD. Het bestaat in totaal uit 35 grote windturbines, met een zogeheten tiphoogte van 200 meter. Samen zijn ze goed voor een vermogen van meer dan 150 megawatt. Volgens de makers gaan die zo’n 500 GWh aan groene stroom per jaar leveren. “Dit staat gelijk aan het jaarlijks verbruik van circa 140.000 huishoudens.”

Mensen omschrijven laagfrequent geluid vaak als brommen, dreunen of zoemen. Het aantal meldingen over dit soort overlast is de afgelopen jaren toegenomen, zo staat in een overzicht dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vorig jaar over het thema opstelde. Het instituut verwijst daarin naar onderzoek waarin wordt becijferd dat 2 procent van de Nederlandse bevolking kampt met ernstige slaapproblemen door dit type geluid. Het verband tussen het geluid en de klachten is echter niet hard bewezen.

Andere klachten die in verband worden gebracht met laagfrequent geluid zijn hoofdpijn, concentratieproblemen, geheugenproblemen, verminderde prestaties, hartkloppingen, problemen met het hart en/of de luchtwegen, duizeligheid en evenwichtsverlies. Ook hier ontbreekt het volgens het RIVM aan wetenschappelijk bewijs tussen het geluid en de klachten. “Er is nog veel onbekend over de gezondheidseffecten die kunnen optreden bij blootstelling”, concludeert het instituut.