De inrichting van de leefomgeving heeft grote invloed op onze gezondheid. Daarmee kunnen we verschillende doelgroepen stimuleren tot gezond gedrag. Ook gemeenten leggen steeds vaker de verbinding door te werken aan de gezonde leefomgeving. De VNG heeft haar ideeën hierover gepubliceerd in een position paper.

De leefomgeving kan op veel uiteenlopende manieren worden ingezet om de gezondheid te bevorderen: denk aan bescherming tegen schadelijke effecten van industrie en verkeer, maar ook aan een omgeving die uitnodigt om te bewegen, met ruimte voor lopen en fietsen of een speeltuin. Andere voorbeelden zijn ontmoetingsplekken creëren om eenzaamheid te voorkomen of meer koele plekken om hittestress tegen te gaan.

Gezonde leefomgeving als ‘satéprikker’ door andere opgaven

Het position paper ‘Samenwerken aan de gezonde leefomgeving’ is de VNG-agenda waarmee de VNG de komende 2 jaar (2022-2023) de bewustwording en beleidsvorming over de gezonde leefomgeving bij gemeenten en andere overheden onder de aandacht brengen.  De VNG beschouwt dit onderwerp niet als een aparte opgave, maar als een ‘satéprikker’ die dwars door alle (bestaande) opgaven in andere beleidsdomeinen heen gaat. Het vraagt soms een net iets andere manier van denken: er zijn duidelijke keuzes nodig en het effect zien we pas op de lange termijn.

De VNG streeft naar health in all policies: gezondheid in alle beleidsdomeinen. Dit is een redeneerwijze waarin de volksgezondheid wordt verbeterd via factoren die buiten het gezondheidsstelsel liggen, maar die wel een grote invloed hebben op de algemene gezondheidstoestand. Een belangrijke factor daarvoor is de fysieke leefomgeving.

Meer informatie