De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in 2022 ligt 8,6% hoger dan in 2021. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
De gemeente Noardeast-Fryslân steeg gemiddelde WOZ-waarde van woningen relatief het sterkst. Van de vier grote steden nam de gemiddelde WOZ-waarde na Rotterdam het sterkst toe in de gemeente Utrecht. In Amsterdam nam de gemiddelde woningwaarde veel minder hard toe dan het landelijk gemiddelde.

Sterkste stijging in Flevoland, Groningen en Fryslân

In Flevoland steeg de gemiddelde woningwaarde met 11,8 procent, maar de gemiddelde WOZ-waarde ligt er wel onder het landelijk gemiddelde van 315 duizend euro. De gemiddelde woningwaarde steeg met 6,5 procent het minst hard in Noord-Holland en Limburg, maar ligt in Noord-Holland met gemiddeld 391 duizend euro per woning wel hoger dan in de andere provincies.

WOZ-waarde volgt prijsontwikkeling bestaande koopwoningen

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging omdat de woningen voor de WOZ in 2022 worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar (1 januari 2021). De ontwikkeling van de WOZ-waarde loopt geleidelijk mee met de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen.

Bij de berekening van de ontwikkeling van de WOZ-waarde worden alle woningen meegenomen, ook huurwoningen en niet verkochte koopwoningen. Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop. Nieuwbouw en sloop leidt over het algemeen tot een hogere WOZ-waarde.