De provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen willen de uitstoot van staalfabriek Tata Steel beter in kaart brengen. Eén van de meetpunten in Wijk aan Zee wordt dit jaar nog uitgebreid om de uitstoot van twee fabrieken beter te meten. In een vrijdag gepubliceerd rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) raadt het instituut aan om de bronnen van de uitstoot in de regio beter op een rij te zetten.

Bij de eerstvolgende rapportage willen de provincie en gemeenten laten weten hoeveel dagen van dit jaar een matige of slechte luchtkwaliteit hadden. In de regio rond Tata Steel wordt hier veel over geklaagd. Het RIVM-rapport moest vaststellen wat de bron is van het neergedaalde stof en de schadelijke stoffen in de lucht. Een aanzienlijk deel van deze stoffen is afkomstig van de staalfabriek, concludeerden de onderzoekers.

Blootstelling aan schadelijke stoffen zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en metalen levert gezondheidsrisico’s op. Het is echter niet helemaal vast te stellen of alle PAK’s en metalen in de regio afkomstig zijn van Tata Steel. Dit komt omdat de gerapporteerde uitstootgegevens van Tata lager zijn dan de concentraties PAK’s en metalen die het RIVM heeft gemeten. Daarom raadt het RIVM aan om de bronnen van uitstoot in de regio beter op een rij te zetten.

De regio gaat het luchtmeetnet evalueren. De provincie laat verder weten dat het de vergunning van Tata Steel aanscherpt waar dat mogelijk is. Ook roept de regio het Rijk op om te onderzoeken of het huidige systeem waarin de bedrijven hun uitstoot registreren wel voldoet. De provincie Noord-Holland en de IJmondgemeenten zeggen dat ze deze uitstoot “zo veel en zo snel mogelijk” willen verminderen.