Als Schiphol wil voldoen aan de geluidsadviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dan zal de luchthaven aanzienlijk meer moeten krimpen dan het voorgenomen plan van de Staat. Zelfs bij 350.000 jaarlijkse vliegbewegingen blijft de geluidshinder te groot. Dat bracht de advocaat namens de Staat dinsdag naar voren in een rechtszaak die is aangespannen door omwonenden. Zij willen dat de overheid meer doet om de geluidshinder terug te brengen.

De raadsman verwees naar een onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau To70. Daaruit maakt hij op dat “het belang van hinderreductie dus volledig boven het belang van Schiphol als internationale luchthaven voor de Nederlandse economie zou worden gesteld”. Het vinden van een balans tussen die “tegenstrijdige belangen” is aan de “democratisch gekozen volksvertegenwoordiging”, aldus de advocaat, waarbij hij benadrukte dat het om WHO-richtlijnen gaat, “geen normen of wettelijke waarden”.

De WHO adviseert om geluidsniveaus in de luchtvaart overdag te reduceren tot 45 decibel. “Geluid boven dit niveau wordt in verband gebracht met nadelige gezondheidseffecten”, luidt de onderbouwing van de gezondheidsorganisatie. Voor de nacht ligt die grens op 40 decibel, “omdat nachtelijk vliegtuiglawaai boven dit niveau in verband wordt gebracht met nadelige effecten op de slaap”.

Het uiteindelijke doel van de Staat is om het aantal jaarlijkse vluchten via Schiphol terug te brengen naar maximaal 440.000. Ook dat heeft volgens de Staat al gevolgen voor de luchthaven, waarbij wordt verwezen naar een rapport van SEO Economisch Onderzoek. Daaruit komt naar voren dat de toegevoegde waarde van Schiphol met tot 2,1 miljard euro zou afnemen. Ter vergelijking: in 2018 is berekend dat die waarde 10,4 miljard euro bedroeg.

“440.000 vliegtuigbewegingen geldt dus als ondergrens voor het capaciteitsplafond voor Schiphol dat de Staat verantwoord acht met het oog op het economisch belang van Schiphol voor de Nederlandse economie”, bepleit de raadsman namens de Staat. “Deze ondergrens moet de Staat meewegen in zijn weging van de verschillende, veelal tegenstrijdige belangen, die moeten worden afgewogen bij de regulering van de geluidbelasting van de vluchten op Schiphol.” Daarbij zijn volgens de advocaat verschillende balansen denkbaar. “Welke balans gekozen wordt is aan de politiek.”