Gelderland wil beter en tijdiger door het Rijk geïnformeerd worden over de komende luchtruimherziening. Provincie en gemeenten willen ook actief bij die plannen betrokken worden. Het Rijk moet bovendien duidelijk aangeven wanneer er bezwaar tegen onderdelen van het plan gemaakt kan worden, want door de hoeveelheid besluiten en de tijd die het al heeft geduurd om tot een luchtruimherziening te komen is dat niet meer voor iedereen duidelijk.

Dat schrijft het demissionaire college van Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland in een brief aan minister Mark Harbers van Infrastructuur. Provincie en gemeenten zijn geschrokken van de plannen voor een nieuwe aanvliegroute op Schiphol, die dwars over een deel van Gelderland en Utrecht gaat. GS willen weten wat dat betekent voor stikstofuitstoot, natuur, geluidsbelasting, veiligheid en woonwijken. De cijfers zijn te onduidelijk, aldus het college, dat ook bang is dat nadelige effecten in de praktijk veel negatiever uitvallen dan in de plannen becijferd wordt.

GS benadrukken in de brief nog eens dat de opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten geen optie is als er niks aan het laagvliegen wordt gedaan. Het vliegveld moet bovendien een natuurvergunning hebben en dat is nu nog niet het geval. Alle partijen die na de verkiezingen voor Provinciale Staten in Gelderland zijn gekozen, zijn niet voor opening van Lelystad Airport.

Gelderland wijst de bewindsman erop dat in de andere betrokken provincies dezelfde zorgen leven. Het provinciebestuur schrijft voor de zomer een uitnodiging voor overleg te verwachten.