Gelderland wil dat het Rijk samenwerkt met de provincie om de stikstofproblemen op de Veluwe op te lossen. Volgens Gelderland verdient de Veluwe een aparte status in de landelijke stikstofaanpak, aangezien 40 procent van alle stikstofgevoelige natuur in Nederland op de Veluwe te vinden is. Het merendeel van die stikstofuitstoot komt uit andere provincies, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Peter Drenth.

Gelderland is al een jaar bezig om samen met de landbouw, industrie, bouw en mobiliteit plannen te maken voor stikstofreductie op de Veluwe. Naast de landelijke maatregelen wil de provincie dat de uitstoot in Gelderland in 2025 met 25 procent is verminderd. De Veluwe speelt daarin een sleutelrol. “Als het daar op orde is, is er economisch meer mogelijk in dat deel van Nederland dat voor stikstofdepositie afhankelijk is van de Veluwe”, stelt Drenth.

De provincie vraagt het Rijk om te investeren in plannen om de Veluwe duurzaam te maken. Het is het grootste Natura2000-gebied van Nederland, maar nu in slechte staat, vindt Gelderland. Op de Veluwe zijn veel veehouders gevestigd, die duurzaam moeten gaan werken. En de Veluwe moet ook een deel van de landelijke woningbouwproblematiek opvangen. Drenth: “Als we snel meters willen maken moet het Rijk meehelpen.”