De geïntegreerde versie van de staalkaarten 1.1 biedt gemeenten inspiratie bij het ontwerpen van het omgevingsplan. Eind juni publiceerde de VNG de eerste versie online.

In deze nieuwe versie 1.1 zijn de regels van de geïntegreerde versie van de staalkaarten nu ook van annotaties voorzien en gepubliceerd op de demo-omgeving van het Omgevingsloket. U kunt in ‘Regels op de kaart’ (in het Omgevingsloket) de regels zoeken met behulp van de annotaties, zoals activiteiten, en de regeling bekijken.  De nieuwe oplevering brengt het digitaliseren van uw omgevingsplan een stap verder.

Annotaties en functionele structuur

De regels in de geïntegreerde versie van de staalkaarten zijn geannoteerd conform de STOP/TPOD-standaard 1.3.0. Annotaties maken het eenvoudiger om regels te kunnen vinden in het Omgevingsloket (‘Regels op de kaart’). De werkingsgebieden zijn gepositioneerd op het grondgebied van de gemeente Tilburg. De ligging daarvan is bij wijze van voorbeeld.

Bij het annoteren van activiteiten ontstaat de zogenoemde ‘Functionele structuur’, een hiërarchische structuur van activiteiten. Deze legt verbanden tussen de regels over activiteiten en is van belang voor de werking van toepasbare regels. Deze functionele structuur is gedocumenteerd in een separaat document.

Vervolglevering

Door deze nieuwe versie 1.1 krijgen gemeenten een beeld hoe het omgevingsplan eruit kan komen te zien, wat de gedachte achter deze opbouw is en van welke annotaties deze voorzien kan worden. Binnenkort volgt meer documentatie over het annoteren van de geïntegreerde staalkaarten en de aangebrachte annotaties. Dit gaat bijvoorbeeld over een instructie waar (in het ambtsgebied van Tilburg) regels over welke activiteiten te vinden zijn. In verdere vervolgleveringen worden aanvullende producten toegevoegd, zoals toepasbare regels.

Meer informatie

Op deze pagina vindt u een overzicht met toelichting van alle producten die gerelateerd zijn aan de geïntegreerde staalkaarten: