Hoe maken we ons Nederlandse riviersysteem toekomstbestendig? Zodat we de gevolgen van klimaatverandering kunnen opvangen en de nadelige effecten van eerdere ingrepen aan rivieren kunnen opheffen? Het onderzoeksrapport Systeembeschouwing Rijn en Maas beschrijft hoe onze rivieren zich als systeem ontwikkelen. Het bevat adviezen en zet de keuzes voor de komende tientallen jaren op een rij. Projectleider Saskia van Vuren vertelt over het belang van dit onderzoek.

Door klimaatverandering hebben we te maken met steeds grilliger weer. Dit zien we terug in onze rivieren. Steeds vaker staat het water korte tijd heel hoog en dan weer lange periodes juist heel laag. Van Vuren: ‘Willen we dat het water ook in de toekomst veilig naar zee kan stromen, dat we water goed blijven verdelen en dat riviernatuur meer kans krijgt? Dan moeten we maatregelen nemen.’

Gevolgen eerdere ingrepen aanpakken

Afgelopen eeuwen is er van alles gedaan om veilig te kunnen wonen in het rivierengebied en om onze rivieren te kunnen gebruiken. Van Vuren: ‘Van de gevolgen van sommige ingrepen hebben we nu last: de rivierbodem daalt, de waterverdeling gaat niet goed en de riviernatuur gaat achteruit. Mede door het gesleutel aan de rivieren, beweegt het water minder ‘natuurlijk’. Daardoor is de natuur in het rivierengebied er flink op achteruit gegaan. We willen het water dus weer meer ruimte geven, de rivierdynamiek verbeteren en de natuur in en rond de rivieren versterken, zodat die weer gevarieerd wordt en ook planten en dieren die houden van nattere natuur de kans krijgen.’

Wat moeten we nú doen?

Bij het maken van keuzes voor een toekomstbestendig riviersysteem is ook de volgorde van kiezen belangrijk. In het rapport Systeembeschouwing Rijn en Maas staan de te maken keuzes duidelijk op een rij, met daarbij ook advies over de volgorde en urgentie.