De regels voor hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie staan straks deels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en deels in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Via het Aanvullingsbesluit bodem is het Bbk gewijzigd. Er is nu een geconsolideerde versie van het Besluit bodemkwaliteit ontwikkeld zoals geldend na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De regels voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie staan in het Bal. Het zijn de regels die zich direct richten tot degene die de bouwstoffen, grond of baggerspecie toepast. Het gaat om regels voor de bescherming van de fysieke leefomgeving, zoals het toepassen van bouwstoffen en het toepassen van grond of baggerspecie . Ondersteunende activiteiten (zonder directe invloed op de fysieke leefomgeving) blijven in het Bbk staan. Deze regels richten zich op de producent, importeur, transporteur, handelaar van bouwstoffen. En ook op degenen die onderzoeken doen en milieuverklaringen bodemkwaliteit afgeven. Net zoals de regels over kwalibo.

Gewijzigd Besluit bodemkwaliteit

Via artikel VII van het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is het Bbk gewijzigd. Om al voor inwerkingtreding van de Omgevingswet een volledig beeld te geven van het Bbk zoals dat gaat gelden na inwerkingtreding, is een geconsolideerde versie van het Besluit bodemkwaliteit gemaakt. Daarin zijn eerdere wijzigingen in het Bbk herleidbaar naar de publicaties in het Staatsblad.

Regeling bodemkwaliteit 2022

De nadere uitwerking van de regels uit het Bbk komt in de Regeling bodemkwaliteit 2022. Die vervangt de huidige Regeling bodemkwaliteit. Daarin komen onder andere de regels voor de afgifte van de milieuverklaringen bodemkwaliteit, de aanwijzing van de vanuit kwalibo aangewezen normdocumenten en protocollen en tabellen met normen die horen bij de kwaliteitseisen voor bouwstoffen, grond of baggerspecie. De Regeling bodemkwaliteit 2022 is nog niet vastgesteld in de Staatscourant. Dat volgt in het najaar van 2022. Wel is de ontwerpversie van de Regeling bodemkwaliteit 2021 beschikbaar, die in het voorjaar van 2021 in consultatie is gegaan.