Om medewerkers bij gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten nog beter te ondersteunen is de handreiking ‘De Omgevingswet: de Rijksoverheid doet mee met vergunningverlening, toezicht en handhaving’ beschikbaar.

Met deze geactualiseerde handreiking kunnen gemeenten inwoners en ondernemers nog beter van dienst zijn als zij via het Omgevingsloket informatie over vergunningen raadplegen of hiervoor een aanvraag indienen. Medewerkers bij een overheidsorganisatie, krijgen deze verzoeken digitaal binnen in het eigen zaaksysteem. Afhankelijk van het type vergunning heeft de gemeente in principe 8 weken om een aanvraag te beoordelen.

Nauwe samenwerking overheden bij vergunningverlening, toezicht en handhaving

De Omgevingswet bundelt alle wetgeving en regels op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Dat vereist nauwe samenwerking tussen overheden onderling. En u weet; afstemming kost tijd. Wanneer moet u nu precies met welke rijkspartij samenwerken? En waarom? De geactualiseerde handreiking  geeft antwoord op deze en andere vragen.