Van 9 mei tot en met 30 mei 2022 kunnen Nederlandse gemeenten financiële ondersteuning aanvragen om winkelgebieden weer aantrekkelijk te maken voor zowel bewoners als bezoekers. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt voor deze ronde in totaal € 22 miljoen beschikbaar om openbare ruimte en gebouwen in een gebied geheel en gelijktijdig aan te pakken via bijvoorbeeld renovatie of nieuwbouw.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “De detailhandel in winkelgebieden staat door online shopping voortdurend onder druk. Het beeld van winkelstraten met lege panden is geen uitzondering meer. Leegstand kan weer leiden tot verloedering van winkelgebieden. Fijn winkelen is er dan niet meer bij. Binnensteden worden zo minder leefbaar en minder aantrekkelijk. Dat is een ontwikkeling die we tegen willen gaan, en daarom gaan we dat aanpakken met de Impulsaanpak Winkelgebieden waarvan ondernemers, bewoners en bezoekers profiteren.”

Met het programma Impulsaanpak Winkelgebieden, waar het kabinet vorig jaar in totaal € 100 miljoen voor heeft uitgetrokken, stimuleert de Rijksoverheid dat (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden omgevormd worden tot toekomstbestendige gebieden met een stevige, sociale en economische basis. Onderdeel van het programma Impulsaanpak Winkelgebieden is de Regeling specifieke uitkering Impulsaanpak winkelgebieden. Met deze regeling kunnen gemeenten een financiële bijdrage aanvragen om delen van hun winkelgebied gebiedsgericht aan te pakken. Het geld is bestemd voor bijvoorbeeld renovatie, sloop of nieuwbouw of de aanleg van openbare voorzieningen in het projectgebied.

Regeling specifieke uitkering Impulsaanpak winkelgebieden

Het kabinet stelt met deze eerste openstellingsronde met de Regeling specifieke uitkering Impulsaanpak winkelgebieden € 22 miljoen aan financiële middelen beschikbaar. Gemeenten die aanspraak willen maken op de financiële ondersteuning kunnen een projectplan indienen, gericht op de herstructurering en transformatie van winkelgebieden. Een belangrijke voorwaarde is dat gemeenten en private investeerders daarbij een samenwerkingsverband aangaan. Door zowel de openbare ruimte en gebouwen in een gebied geheel en gelijktijdig aan te pakken, komen we tot een vitaal en toekomstbestendig gebied waar het aangenaam is om te wonen en te leven. Het totale budget voor deze regeling is € 100 miljoen en wordt verdeeld over 4 indieningsperioden. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO beoordeelt of de aanvraag compleet is en past binnen de kaders. Een Adviescommissie van onafhankelijke experts beoordeelt de projecten inhoudelijk aan de hand van vooraf vastgestelde criteria en stelt een ranking op. De regeling is open van 9 mei 2022 09:00 uur tot en met 30 mei 2022 12:00 uur.

Aanvraag indienen

Een aanvraag indienen voor de Impulsaanpak Winkelgebieden kan op de website van de RVO.