Gemeenten, kwaliteitsborgers en professionele opdrachtgevers zien geen onoverkomelijke bezwaren tegen inwerkingtreding van de Wkb per 1 juli 2022. Alle partijen in de monitoringgroep adviseren echter om over de invoering nu nog geen definitief besluit te nemen en de finale afweging te maken in maart 2022.

Dat schrijft demissionair minister Ollongren (BZK) in een Kamerbrief over de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Zij neemt het advies over en zegt toe dat de monitoringsgroep bij de finale afweging in maart wordt betrokken.

De monitoringgroep vindt dat in maart 2022, als het invoeringsbesluit voor tekening voorligt, met meer zekerheid kan worden vastgesteld of iedereen ook daadwerkelijk klaar is voor invoering per 1 juli 2022. De knelpunten moeten voor die datum ‘van een voldoende passend antwoord zijn voorzien’. Het gaat hierbij onder meer over knelpunten die uit de proefprojecten komen en om deelleveringen.

Vooralsnog geen gevolgen voor gemeenten

Voor gemeenten heeft dit besluit vooralsnog geen gevolgen. De voorbereidingen op de implementatie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen kunnen doorgaan. Ook met de proefprojecten kunt u in 2022 de nieuwe wet nog beproeven.

Meer informatie