Met de aankondiging van Shell om in 2023 een fabriek voor groene waterstof in gebruik te willen nemen, komt de waterstofeconomie in de Rotterdamse haven in een stroomversnelling. “We versnellen nu de plannen voor aanleg van een publiek waterstofnetwerk in het havengebied”, laat topman Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam weten.

De fabriek komt op de Tweede Maasvlakte. De waterstof gaat vandaar via een nieuwe pijpleiding naar de raffinaderij in Pernis. Gasunie en het havenbedrijf willen die pijpleiding gezamenlijk aanleggen. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

“Het is de energie van de 21e eeuw”, zegt Castelein die ervan uitgaat dat er later meerdere waterstofterminals bijkomen in Rotterdam. “In Noordwest-Europa kunnen we niet genoeg waterstof produceren, dus zal veel moeten worden ingevoerd. Rotterdam gaat daarin een centrale rol spelen, zoals het dat nu voor olie doet. Hiermee zorgen we ervoor dat de Rotterdamse haven een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie blijft.”

Shell is van plan om de groene waterstof te gaan produceren met behulp van groene stroom uit windenergie. Deze windenergie komt bij voorkeur van het offshore windpark Hollandse Kust (noord). Samen met Eneco dingt Shell mee in de aanbesteding van dit windpark. Als Eneco en Shell de vergunning winnen, krijgt het windpark naar verwachting een vermogen van 759 megawatt en levert het straks genoeg stroom op om meer dan 1 miljoen huishoudens van groene stroom te kunnen voorzien.

Waterstof is een duurzaam alternatief voor aardgas. Het kan gemaakt worden uit aardgas waarbij de vrijkomende CO2 wordt opgeslagen onder de Noordzee of door met (groene) stroom watermoleculen te splitsen.