Drinkwaterbedrijf Vitens kan geen extra drinkwater gaan winnen in natuurgebied Hammerflier in Den Ham in Twente. Onderzoek heeft uitgewezen dat daardoor een te groot risico ontstaat op constructieve schade aan woningen, schrijft de Overijsselse commissaris van de Koning Andries Heidema in een brief aan Provinciale Staten. Vitens gaat onderzoeken of er technische oplossingen mogelijk zijn. Anders moet er drinkwater vanuit andere plekken in Overijssel naar het zeer droge Twente worden gebracht.

Vitens mag volgens de vergunning in Hammerflier veel meer water oppompen dan tot nu toe wordt gedaan. Maar inwoners van het gebied klagen nu al over scheuren, die volgens hen te maken hebben met de zakkende grondwaterstand. Het grondwater daalt nog verder als er meer water wordt opgepompt. Als de grondwaterstand met 25 centimeter zakt, loopt ongeveer de helft van de huizen schade op. Bij een daling van 10 centimeter wordt nog steeds een groot aantal huizen getroffen, heeft onderzoeksbureau Aveco de Bondt deze week laten weten.

Volgens Heidema zijn Vitens, de provincie, het waterschap Vechtstromen en de gemeenten Twenterand en Ommen het eens dat verhoging van de drinkwaterwinning op deze manier niet door kan gaan. Maar er moet wel meer drinkwater beschikbaar komen voor Twente. Vitens gaf in het najaar van 2021 al aan dat er bijna niet genoeg drinkwater voor Twente beschikbaar was in de warme, droge zomers. Het drinkwaterbedrijf moest vergunningen overschrijden om water uit de kraan te laten komen.

Vitens heeft de drinkwaterwinning op twee andere plaatsen in Overijssel uit voorzorg al verhoogd, schrijft Heidema. In Hammerflier wordt ook een opslagkelder gebouwd om een drinkwaterbuffer aan te leggen.